Výsledky somatických a zdravotných ukazovateľov

Školský rok 2013 - 2014

1.roč. 175,8 64,1 63 0 1 4 7 10,29 49 72,06 12 17,65
                         
  Výška Hmotnosť Zdr.sk.1 Zdr.sk.2 Zdr.sk.3 Zdr.sk.4 Obézny Normálny Astenický
              Počet % Počet % Počet %
1.roč. 177,5 66,5 61 0 1 4 8 12,31 48 73,85 9 13,85
2.roč. 179,1 69,8 50 0 1 5 4 7,41 47 87,04 3 5,56
3.roč. 179,7 73,6 48 0 0 1 8 16,67 40 83,33 0 0
4.roč. 179,7 76,6 63 0 0 4 15 23,44 49 76,56 0 0
                         
Priemer 179,0 71,6           14,95   80,19   4,85
Počet     222 0 2 14 35   184   12