Projekt "Podporme svoje zdravie!"

Podporme svoje zdravie! je pilotný projekt na Strednej priemyselnej škole v Snine podporený z Nadačného fondu Deti v bezpečí poisťovne Kooperativa. Dnešní žiaci trávia väčšinou svoj voľný čas s mobilom alebo za počítačom, čo vedie k riziku vzniku civilizačných chorôb ako obezita, poruchy pohybového aparátu, vysokému krvnému tlaku, zvýšenému cholesterolu už v mladom veku. Zaradenie akejkoľvek pohybovej aktivity a vytvorenie si pohybového návyku v dennom režime je úspechom, vlastná tvorba, práca žiakov je prvoradá, tvorivosť podnecuje k ďalšej činnosti. Jedným z cieľov projektu je podporiť prirodzený pohyb a vnútornú motiváciu detí – bez dôrazu na výkon – nesúťažné  športovanie pre radosť z pohybu. Nové náradie (fitlopty a nové náradie a náčinie pre florbal) zabezpečia  žiakom to, čo očakávajú. Osvojenie si zásobníka cvičení na novom náradí ako aj cvičenia všeobecne sa možno stane súčasťou ich denného režimu. Projekt sa bude realizovať od januára do júna 2016 na hodinách telesnej výchovy a čase mimovyučovania. Výška grantu z Nadácie pre deti Slovenska: 744,60 €.

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí“.

Autorky a realizátorky projektu:

Mgr. Anna Mišková, Mgr. Miroslava Mišková

projekt_ prezentácia.pptx (137839)

Naša prvá aktivita: Prednáška a beseda s MUDr. Janou Haničákovou

OZNAM novy.pdf (543,5 kB)

Fit lopta.ppt (4050432)Zdravie človeka.ppt (895488)

Zdravie človeka.ppt (895488)

prednáška_ prezentácia.pptx (7 MB)

 

 

 

Do fotogalérie boli pridané fotky z projektu Podporme svoje zdravie!

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí“.