Projektové aktivity

Prednáška a beseda

dňa 20. januára 2016 o 13.30 hod. v posluchárni školy sa uskutočnila prvá projektová aktivita: prednáška a beseda s MUDr. Janou Haničákovou pre žiakov a zamestnancov školy:

-      o zdravej výžive,

-      správnom stravovaní,

-      zdravom životnom štýle,

-     prevencii proti civilizačným chorobám.

Pani doktorka si pripravila prezentáciu zameranú hlavne na správnu výživu už od útleho detstva.Porozprávala o skúsenostich z vlastnej praxe, oboznámila nás so súčasnou situáciou v jej obvode. Žiaci sa mohli pýtať, čo ich zaujímalo z danej témy. 

prednáška_ prezentácia.pptx (7 MB)